Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh là trường mẫu giáo luôn luôn quan tâm về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn sư phạm Mầm non (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung học sư phạm).

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 03 cháu, nữ 1 cháu

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 27 cháu, nữ 15 cháu

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 63 cháu, nữ 13 cháu

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 104 cháu, nữ 50 cháu